Stage bij het Groot Omroepkoor

> English

Het Groot Omroepkoor biedt jonge professionele zangers de mogelijkheid ervaring op te doen als stagiair in verschillende producties. Hieronder lees je meer over het actuele stageprogramma en voorwaarden voor deelname.

 

Voorwaarden voor deelname

 • 3e en 4e jaars bachelorstudenten van alle Nederlandse conservatoria kunnen deelnemen. Ook masterstudenten zijn welkom. Er zijn geen audities vooraf.
 • Ook oud-studenten die niet langer dan één jaar zijn afgestudeerd, zijn welkom in het stageprogramma.
 • Deelname is alleen mogelijk als alle repetities en concerten worden bijgewoond.
 • Aanmelding tot uiterlijk 4 weken voor de eerste repetitiedag van de betreffende productie.
 • Van de studenten wordt verwacht dat ze hun partij vooraf instuderen en hun docenten advies vragen over eventuele vocale moeilijkheden daarin. De muziek wordt ruim van tevoren opgestuurd.
 • In het geval het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal plaatsen, is de volgorde van aanmelding het criterium voor indeling. Studenten die dan afvallen, worden op een reservelijst geplaatst en krijgen automatisch een uitnodiging voor het stageprogramma van het volgend seizoen.
 • De koor- en orkestdirigenten blijven verantwoordelijk voor het artistieke eindresultaat. Dit kan in uitzonderlijke gevallen betekenen dat studenten niet aan de uitvoeringen kunnen deelnemen.
 • Alle gemaakte reiskosten worden vergoed (NS op basis van 2de klas treinkaart).

 

> Bekijk het stageprogramma seizoen 2019-2020

 

Begeleiding

Tijdens repetities en concerten worden de studenten begeleid door vocalisten uit het Groot Omroepkoor. Deze begeleiding bestaat onder andere uit een enquête vooraf en een evaluatiegesprek met schriftelijk verslag. De bedoeling is dat de studenten na de stage een goed beeld hebben van hun eigen niveau ten opzichte van wat gevraagd wordt in een professioneel ensemble, hun ervaringen goed kunnen verwoorden en deze kunnen meenemen in het werk met hun docenten.

Na de stageproducties worden deelnemende studenten in de gelegenheid gesteld voor het  Groot Omroepkoor te auditeren. De audities zijn vooral bedoeld om ervaring op te doen in auditeren en om feedback te krijgen van de auditiecommissie. De auditie kan ook een manier zijn om tot het Masterpracticum-programma van het Groot Omroepkoor toegelaten te worden.

 

Studiepunten

Deelnemende studenten kunnen via hun conservatorium studiepunten voor de stage krijgen. Zij dienen daartoe contact op te nemen met de betreffende stagecoördinator van de zangafdeling van het conservatorium. Het aantal uren per productie (repetities, concerten, begeleiding en voorbereiding) bedraagt ongeveer 55.

 

Aanmelden

Geïnteresseerde studenten wordt gevraagd bij aanmelding de volgende gegevens te overleggen:

 • De productie(s) waarvoor de aanmelding wordt gedaan (bij interesse voor meerdere producties een voorkeur aangeven). Mocht je vragen hebben over een bepaald stuk, aarzel niet om contact met ons op te nemen.
 • Stemsoort: Sopraan, Alt, Tenor of Bas met daarbij de toevoeging 1e of 2e.
 • Het conservatorium waar je studeert of hebt gestudeerd.
 • Het studiejaar of, wanneer afgestudeerd, het examenjaar.
 • De naam van je hoofdvak-docent zang.
 • Volledige adresgegevens met telefoonnummers en e-mail-adres.
 • Heb je een OV-kaart (en zo ja, welke: week/weekend)?
 • Voor eventuele reiskostenvergoeding, het IBAN-nummer.
 • Lichaamslengte.

 

Voor het opvragen van meer informatie of voor aanmelding, stuur een mail naar het stageteam.

 

Itamar Lapid, stageteam Groot Omroepkoor