Geschiedenis Groot Omroepkoor

In het seizoen 2010-2011 bestond het Groot Omroepkoor 65 jaar. Dat was aanleiding om de geschiedenis van het koor verder in kaart te brengen. Met behulp van stukken uit het archief van het koor, met het boek dat Madelon Michel (oud-zangeres van het Groot Omroepkoor) ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het koor heeft gemaakt, en stukken die wij hebben verworven uit de nalatenschap van een oud-zanger, is de geschiedenis aangevuld.

Hiernaast vindt u de verschillende hoofdstukken van onze geschiedschrijving. Deze is nog niet op alle punten volledig. Als u de hiaten in ons archief – zoals ontbrekende namen bij foto’s, informatie over datum en locatie van evenementen e.d. – kunt opvullen, zou dat door ons zeer op prijs worden gesteld! Ook houden we ons aanbevolen voor aanvullende documenten en foto’s. We hopen dat vooral gepensioneerde koorleden, familie van koorleden en omroepmedewerkers hun kasten en plakboeken nog eens willen doorzoeken op bruikbaar materiaal.

U kunt uw aanvullingen mailen naar ria.raven@omroepmuziek.nl of per post sturen naar het Groot Omroepkoor t.a.v. Ria Raven, Postbus 125, 1200 AC Hilversum.
Bij voorbaat dank!

 

Deel 1: Eerste foto
Deel 2: Eerste archiefstuk
Deel 3: In de oorlog
Deel 4: Herrijzend Nederland
– Bijlage 4.1: Verslag zuiveringscommissie
– Bijlage 4.2: Notitie m.b.t. zuivering der vocale ensembles
– Bijlage 4.3: Standaardverklaring t.b.v. zuivering
– Bijlage 4.4: Verklaringen voor koorleden
Deel 5: Eerste recensie
Deel 6: What’s new
Deel 7: Oude namen – nieuwe namen
– Bijlage 7.1: Namenlijst GOK 1953
– Bijlage 7.4: Brief voorzitter aan NTB
Deel 8: Jubilea en andere jubelzaken
– Bijlage 8.4: Programmaboekje NRU 1957
Deel 9: Back tot the sixties
– Bijlage 9.1: Namenlijst GOK Mannenkoor
– Bijlage 9.2: Namenlijst GOK Vrouwenkoor
– Bijlage 9.3: Namenlijst GOK Radiokoor
Deel 10: Buiten het Hilversumse
Deel 11: Op naar een nieuw jubileum
– Bijlage 11.2: Namenlijst Radio A Capella Koor
Deel 12: Cijfers
Deel 13: Studioklanken in zilver
Deel 14: Staatsiefoto’s
– Bijlage 14.1: Namenlijst 1972 (St. Vitus)
– Bijlage 14.2: Namenlijst 1977
– Bijlage 14.3: Namenlijst 1975
– Bijlage 14.4: Namenlijst 1980
Deel 15: Dirigenten
Deel 16: Nog meer dirigenten en componisten
Deel 17: Achter de schermen
Deel 18: Zwerversbestaan
Deel 19: Bestaansrecht
– Bijlage 19.1: Namenlijst Kerstconcert, 1980
– Bijlage 19.2: Namenlijst GOK in KRO Studio 1, 1981
– Bijlage 19.3: Namenlijst Omroep Kamerkoor in VARA Studio 1, 1982
Deel 20: Geluidsdragers
Deel 21-1: Van de jaren ’80 naar ’90 -1
Deel 21-2: Van de jaren ’80 naar ’90 -2
Deel 22-1: Op naar de eeuwwisseling -1
Deel 22-2: Op naar de eeuwwisseling -2
– Bijlage 22-2: Artikel Reiner Holthaus
– Bijlage 22-2: Artikel Martin Wright
– Bijlage 22-2: Artikel Wil Boekel
– Bijlage 22-2: Artikel ‘Werken in een beroepskoor’
Deel 22-3: Op naar de eeuwwisseling -3
– Bijlage 22-3: MCO Jongenskoor
– Bijlage 22-3: Namenlijst Prinsengrachtconcert 1998

Volg ons op social media